Rechten voor Sena en Buma Stemra

Om te muziek op internet te mogen draaien,
is het verplicht dit te doen onder toezicht van
de Sena en Buma Stemra.
Zonder deze toestemming is het illegaal en
kan de website en de zender uit de lucht worden gehaald.

Hitstad Fm heeft in samenwerking
met zijn partners deze kosten op zich
genomen en zijn alle rechten
voor 2020 betaald .

Ook onze streamkosten zijn voor 2020 vast gezet,
zo dat wij ons kunnen richten op muziek maken.